CS EN DE

Dioráma

Stavba diorám je z hlediska používaných materiálů velmi náročná a je rozdělena do dvou fází.

Modely diorám jsou stavěny z materiálů jako je dřevo, překližka, kov, plasty, papír a různé posypové přírodní materiály. První fází je výroba a vymodelování prostředí, terénu nebo krajiny, do které je následný děj zasazen. Výroba skal, lesů, rybníků, cesta silnic, luk a polí.

Ve druhé fázi osadíme vyrobené prostředí technikou, vozidly, stavbami a figurkami, aby dojem celého znázorňovaného děj byl dokonale věrohodný a autentický se skutečností. Diorámy stavíme jako model na postavení (stacionární) nebo formou vložení děje do obrazu na zavěšení. Modely diorám dodáváme v prosklené vitríně.

Papírové modely

Stavba papírových modelů hradů, zámků, katedrál a jiných staveb.

Jednotlivé díly jsou podle přesného postupy vyřezávány ostrým nožem na speciální podložce. V místech ohybů je papír jemně naříznut z lícové nebo rohové strany pro přesný ohyb. Každý díl je poté sestaven na sucho a vyzkoušen jestli přesně sedí na určené místo. Teprve potom je použité lepidlo. Místa naříznutí se zabarvují pastelkami nebo fixami na odstín okolního zbarvení, aby řez nesvítil. U papírových modelů se často pracuje s většími díly a každá i malá nepřesnost by se u lepení dalšího díla ukázala a komplikovala by další postup stavby. Hotový papírový model opatřujeme různými posypy terénu, imitující trávu, písek, kamení, skály, stromy a keře. Model je umístěn na pevnou podložku z překližky, sololitu nebo MDF pro zpevnění celého modelu.

Kromě modelů diorám nám nejsou cizí také modely lodí a plachetnic a modely letadel či vojenské techniky.

Stavba diorám

Papírový model Baziliky sv. Prokopa v Třebíči